Şeffaflık Kurumu eğlence parkları için güvenlik yönergeleri yayınlamaktadır | Haberler

Ülkedeki eğlence parklarında ve diğer eğlence yerlerinde güvenlik standartlarını iyileştirmeye çalışan Ulusal Şeffaflık Kurumu (EAD) müfettişleri, Kalkınma Bakanlığı tarafından imzalanan ilgili yönetmeliklerde yer alan bir dizi tavsiyede bulundu.

Bu öneriler, Avrupa standartlarını göz önünde bulundurarak, güvenli çalışma ve uygunluklarını sürekli olarak sağlamak için, eğlence parklarında ve diğer eğlence yerlerinde ekipmanların sertifikalandırılmasını ve tesislerin düzenli olarak denetlenmesini öngörmektedir.

Kaynak